شرکت بازرگانی آریا کهن سبز

شرکت همیان پاکت

استات E پلت سنتتیک ویتامین

شرکت پخش سراسری جهان دام دارو

دارونامه رشد دانه

پودر و محلول ضدعفونی کننده
پودرهای مخلوط در دان و مکمل ها
پودرهای محلول در آب
محلول ها و سوسپانسیون های خوراکی

تقدیرنامه ها و افتخارات

1
همایش ملی بزرگان صنعت ایران
1
تست
تندیس طلایی پنمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز مهر ماه 1383
تقدیر از فعالان برتر حوزه دامپزشکی گلستان
تست